Statistisch nieuws

Steunpunt Werk
  • 13 juli 2017

Arbeidsmarktprestaties van Vlaamse steden en gemeenten behoorlijk divers

Bron: Steunpunt Werk, juni 2017 Analyses van het Steunpunt Werk tonen aan dat achter de globale arbeidsmarktprestaties van de Vlaamse beroepsbevolking een aanzienlijke lokale diversiteit schuilgaat.
Het Nieuwe Werken
  • 7 juli 2017

Effecten van Het Nieuwe Werken op werkbaar werk

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 7 juli 2017 Op basis van de Werkbaarheidsmonitor (WBM) 2016 onderzocht de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV voor het eerst de effecten van Het Nieuwe Werken (HNW) op werkbaar werk.
Schoolverlaters VDAB
  • 31 mei 2017
Hermreg 2017-2022
  • 12 juli 2017

Regionale economische vooruitzichten 2017-2022

Het rapport 'Regionale economische vooruitzichten 2017-2022' is een gezamenlijke publicatie van het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR, Departement Kanselarij en Bestuur) en het Institut Wallon de l'Eva
Kaart van België met de 3 gewesten
  • 7 juli 2017

Studie ‘Interregionale financiële stromen in België 2000-2020’

In opdracht van de Studiedienst van de Vlaamse Regering van DKB voerde het departement Economie van de KUL een onderzoek uit naar de financiële stromen tussen de Belgische gewesten die voortkomen uit federale overheidsuitgaven en –ontvangsten.
Cover st@ts 2017/4
  • 19 mei 2017

Alleenstaande ouders minst tevreden met het leven

Personen die met een partner wonen maar zonder kinderen zijn in het algemeen het meest tevreden met hun leven.
Leermogelijkheden
  • 7 juli 2017

Leermogelijkheden op het werk nemen toe

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 7 juli 2017 Uit de resultaten van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004 – 2016 concluderen de onderzoekers van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV dat de leermogelijkheden verbeteren.
Cover vernieuwde visietekst voor Stadsmonitor
  • 21 juni 2017

Vernieuwde visietekst voor Stadsmonitor

In het voorjaar 2018 verschijnt de 6de editie van de Stadsmonitor. Deze omgevingsmonitor gaat na of de steden in een leefbare en duurzame richting evolueren en is gebaseerd een visie op leefbare en duurzame steden.
Frontblad SVR-st@ts 2017/2
  • 26 april 2017

Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst.

Bijna 6% van de 65-plussers in Vlaanderen is van buitenlandse herkomst. De helft daarvan heeft roots in een West- of Noord-EU-land. Daarnaast is ook een behoorlijke groep ouderen afkomstig uit een ZuidEU-land, uit de Maghreb en uit Turkije.