Statistisch nieuws

Schoolverlaters VDAB
  • 31 mei 2017
Logo stichting innovatie en arbeid
  • 24 april 2017

Werkbaar werk in de secundaire sector

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 20 april 2017
Werk Rapport 2
  • 17 maart 2017

Blik op arbeidsmarkt in de Nederlands-Vlaamse grensregio

(Bron: Steunpunt Werk, 10 maart 2017)
Cover st@ts 2017/4
  • 19 mei 2017

Alleenstaande ouders minst tevreden met het leven

Personen die met een partner wonen maar zonder kinderen zijn in het algemeen het meest tevreden met hun leven.
Cover SVR-st@ts Politieke participatie en interesse in het Vlaamse Gewest
  • 20 april 2017

Politieke participatie en interesse in het Vlaamse Gewest

In deze SVR-st@ts komt de politieke participatie en interesse van de Vlaming aan bod. Tevens worden de verschillen en gelijkenissen met de andere Belgische regio’s aangekaart.
Logo stichting innovatie en arbeid
  • 15 maart 2017

Werkbaar werk in de zorg- en welzijnssector

(Bron: Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 13 maart 2017)
Frontblad SVR-st@ts 2017/2
  • 26 april 2017

Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst.

Bijna 6% van de 65-plussers in Vlaanderen is van buitenlandse herkomst. De helft daarvan heeft roots in een West- of Noord-EU-land. Daarnaast is ook een behoorlijke groep ouderen afkomstig uit een ZuidEU-land, uit de Maghreb en uit Turkije.
Cover Vlaamse armoedemonitor 2017
  • 4 april 2017

Vlaamse Armoedemonitor 2017

Dit is de zevende editie van de Vlaamse Armoedemonitor. Deze monitor wordt opgemaakt ter ondersteuning van het Vlaamse armoedebeleid en wil op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen in kaart brengen en opvolgen.
Cover st@ts 2017/1
  • 15 maart 2017

Leren? Een leven lang?

In Vlaanderen volgt 7% van de 25-64-jarigen een bijkomende opleiding.