Statistisch nieuws

  • 8 december 2017
SVR-verkenning

Het economisch welzijn en de economische waarde van Vlaamse mantelzorgers

Mantelzorgers ervaren door hun zorgengagement impact op verschillende levensdomeinen waaronder hun materieel-economisch leven. Een deel van de mantelzorgers maken, omwille van de zorg, extra kosten, gaan minder werken en ervaren financiële  belasting.
SVR-verkenning
  • 7 december 2017

Religieuze betrokkenheid en leefvormen in het Vlaamse Gewest en in Europa

De mate van religieuze betrokkenheid vormt in het Vlaamse Gewest en in Europa nog steeds een duidelijke scheidingslijn inzake de keuze voor een huwelijk en voor een echtscheiding, niet inzake het samenwonen met een partner of het ouderschap.
Steunpunt Werk
  • 13 november 2017

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt oktober 2017

Bron: Steunpunt Werk, 27 oktober 2017
Banner Statistiek Vlaanderen
  • 27 oktober 2017

Statistiek Vlaanderen: Geloofwaardige cijfers voor een sterke democratie

Statistiek Vlaanderen is het nieuwe netwerk voor openbare statistiek in Vlaanderen.  Door een gecoördineerde aanpak wil het netwerk een aanspreekpunt zijn voor iedereen die kwaliteitsvolle, onafhankelijke en relevante statistieken en data over Vlaanderen wil vinden.
logo STV
  • 21 november 2017

Betere leerkansen maar tegelijk ook meer werkstress in tertiaire dienstensector

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 14 november 2017
Cover Vlaamse Gendermonitor 2016
  • 10 november 2017

Vlaamse Gendermonitor 2016

De cel Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst Vlaamse Regering hebben recent de Vlaamse Gendermonitor 2016 gepubliceerd.
logo vdab
  • 25 oktober 2017

Nieuwe schoolverlaterstool van de VDAB

Bron: VDAB 24 oktober 2017 De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) stelt een nieuwbakken tool ter beschikking met informatie over de Vlaamse schoolverlaters en hun match met de vraag op de arbeidsmarkt.
Man en vrouw bekijken een huis om samen te wonen
  • 13 november 2017

Gehuwd of ongehuwd samenwonen met een partner en/of kinderen

In het Vlaamse Gewest is sinds de eeuwwisseling het percentage gehuwden verder gedaald. De toename van het ongehuwd samenwonen heeft deze daling niet volledig kunnen compenseren, waardoor globaal genomen het percentage volwassenen dat met een partner samenwoont, is gedaald.
Vrouw werkt op laptop
  • 10 november 2017

Vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen

Iets minder dan 6 op de 10 vrouwen op beroepsactieve leeftijd kan beschouwd worden als economisch zelfstandig. Dat wil zeggen dat zij een eigen inkomen hebben gelijk aan of hoger dan het minimumloon. Bij de mannen gaat het om ruim 7 op de 10.
Cover Vlaamse Rand 2017
  • 19 oktober 2017

Een blik op de Vlaamse Rand 2017

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (Departement Kanselarij en Bestuur) publiceert de editie 2017 van ‘Een blik op de Vlaamse Rand’. Dit is een initiatief in samenwerking met het Documentatiecentrum Vlaamse Rand.