Kernindicatoren conjunctuur
Opdrachtgever kabinet minister-president
Eindverantwoordelijke Thierry Vergeynst (Adviseur - 02/553 51 36)
Uitvoerders Dirk Festraets, Myriam Vanweddingen, Thierry Vergeynst
Startjaar 2010 (in huidige vorm)
Periodiciteit maandelijks
Beleidsrelevantie drie kernindicatoren die een kernachtig overzicht geven van de conjuncturele toestand in Vlaanderen (goederenmarkt, arbeidsmarkt en de globale economische toestand)
Interne SVR-samenwerking team omgevingsmonitoring, team studies en datateam
Externe SVR-samenwerking Excel-bestand (maandelijks - zie webpagina kerindicatoren conjunctuur)
SVR-Webartikel (optioneel, halfjaarlijks)
Output

Webpagina kernindicatoren conjunctuur

Valorisatie

(elektronische) publicaties

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse regering m.b.t. Vlaamse conjunctuur