Conjunctuur in Vlaanderen
Grafiek conjunctuurVlaanderen April 2017

De globale conjunctuur kende een dieptepunt in het begin van 2009 als gevolg van de financieel-economische crisis. Later in 2009 en verder in 2010 volgde een herstelbeweging. Maar de eurocrisis in een aantal perifere eurolanden zorgde voor een afzwakkend vertrouwen van midden 2011 tot midden 2013. De monetaire autoriteiten konden de problemen uiteindelijk in de hand houden wat opnieuw zorgde voor een opwaartse trend van de conjunctuur vanaf de zomermaanden van 2013 tot omstreeks de jaarwisseling 2013/2014. In het voorjaar van 2014 was er opnieuw een lichte afkoeling van de conjunctuur. Maar die bleek maar kortstondig: vanaf het najaar van 2014 ving opnieuw een opwaartse beweging aan. Die duurde voort in de eerste jaarhelft van 2015. Bij de aanvang van 2016 was er een conjunctuurpauze, maar vanaf eind 2016 trekt de Vlaamse conjunctuur weer aan.

Maandelijkse conjunctuurflash

Dit is een werkblad-bestand met meerdere tabbladen die elk een conjunctuurindicator bespreken (MS Excel - 590 kB)

Reeksen van het bruto binnenlands product

Een werkblad-bestand met het bbp en het bbp per inwoner voor de drie gewesten, in werkelijke prijzen en in kettingeuro's (MS Excel - 80 kB)

Overige conjunctuurinformatie

Internationaal

 

 

Europese Centrale Bank

Oeso

Imf

Economic Bulletin

Economic outlook

World Economic Outlook

Federale overheid

 

 

Federaal Planbureau


Nationale Bank van België


Algemene Directie Statistiek (ADS) – Conjunctuurindicatoren

Korte termijnvooruitzichten en conjunctuur

Conjunctuurenquêtes - perscommuniqué

Conjunctuurindicatoren

Vlaamse overheid

 

Serv


Departement  WSE

Sociaal-economische kernindicatoren

Trends en conjunctuur

Andere gewesten

 

IWEPS (Waals gewest)

BISA (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Tendences économiques

Conjunctuurbarometer