Studiedienst Vlaamse Regering

Sinds 1 januari 2016 is de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) ingekanteld in het Departement Kanselarij en Bestuur. SVR bestaat uit 3 teams: onderzoek, omgevingsmonitoring en data en kwaliteit.

De 3 teams staan samen mee in voor de realisatie van 3 strategische doelstellingen van het Departement Kanselarij en Bestuur:

  • zorgen voor innovatie in de besluitvorming van de Vlaamse Regering als hefboom voor een kwaliteitsvol beleid
  • zorgen voor één gedragen langetermijnvisie op de maatschappij als kompas voor een toekomstgericht regeringsbeleid
  • als bruggenbouwer zorgen voor coherente oplossingen van complexe maatschappelijke uitdagingen

Het team onderzoek heeft als opdracht ‘Periodieke verkenning van de omgeving waarin de Vlaamse overheid wil optreden en systematische analyse van internationale en langetermijnontwikkelingen met het oog op een adequaat beleid’.

De centrale doelstelling van het team omgevingsmonitoring is ‘Ontwikkeling van een kader en instrumenten voor de Vlaamse overheid om de resultaten en effecten van het gevoerde beleid te volgen en erover te rapporteren en te communiceren’.

Het team data en kwaliteit heeft 3 kernopdrachten: ‘Beleidsevaluatie’, ‘Een gecoördineerd Vlaams Statistiekbeleid’ en ‘Verzameling, bewerking en verrijking van data tot kwaliteitsvolle Vlaamse openbare statistieken met het oog op ontsluiting en verspreiding’.

In februari 2016 besliste de Vlaamse regering om een Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) op te richten en hiervoor de dienst van de hoofdstatisticus aan te duiden.  Samen met de hoofdstatisticus bereiden de drie teams van de Studiedienst van de Vlaamse Regering de uitwerking van de opdrachten van de nieuwe entiteit voor.

Leden van een team werken ook mee aan doelstellingen van andere teams in het Departement Kanselarij en Bestuur, in het bijzonder aan de doelstellingen van de 2 andere teams van de studiedienst.

Meer informatie:

E-mail: Secretariaat Studiedienst Vlaamse Regering

 

 

 

Hopeloze student
Stel ze aan onze specialisten.
Secretariaat

Studiedienst Vlaamse Regering
Boudewijnlaan 30 B23
1000 Brussel


Contacteer de administratie
(Niet voor statistische vragen!)